Start bouw RIVM en CBG uitgesteld

De bouw van de nieuwe huisvesting voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) start minimaal anderhalf jaar later dan gepland. Het ontwerp voor de nieuwbouw voldoet op dit moment nog niet aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten.

De verwachting is dat dit najaar bekend is welke maatregelen door het consortium SHH (een samenwerkingsverband van Strukton, Hurks en Heijmans) moeten worden genomen om dit op te lossen. De bouw kan pas starten zodra het Rijksvastgoedbedrijf het zogenoemde aanvangscertificaat heeft afgegeven. Een nieuwe startdatum voor de bouwwerkzaamheden kan nu nog niet worden bepaald. Dit kan pas nadat het trillingenvraagstuk is opgelost en het ontwerp aan alle eisen voldoet.

Lees ook het bericht op de website Weg tot Wetenschap.