Kabinet legt laatste hand aan ‘solide begroting’

Het kabinet heeft vandaag de laatste hand gelegd aan de rijksbegroting voor 2017. Dit zei viceminister-president Asscher na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Inleidend statement viceminister-president Asscher:
Goedemiddag. We hebben vandaag in de ministerraad stilgestaan bij de verwoestende aardbeving in Italië. Een aantal dorpen in het midden van het land zijn van de kaart weggevaagd. Honderden doden en enorme schade tot gevolg. We hebben als kabinet direct ons medeleven betuigd en hulp aangeboden waar nodig. Vandaag hebben we ook de laatste hand gelegd aan de Rijksbegroting voor het jaar 2017, het is ons gelukt om een solide begroting op te stellen die goed is voor de economie, die solide is, waarmee we Nederland weer sterker kunnen maken. Met extra aandacht voor onderwerpen als de zorg en de veiligheid.

Natuurlijk hebben we, met name de afgelopen weken, ook gewerkt aan het koopkrachtbeeld, dat hoort bij de augustusbesluitvorming. U heeft allemaal gezien dat in de cijfers van het Centraal Planbureau daar nog minnen stonden voor ouderen en mensen met een laag inkomen, en met het nodige passen en meten, en duwen en trekken, is het gelukt om dat te corrigeren. Hoe dat er precies uitziet, dat ziet u en iedereen met Prinsjesdag, want dan komen we met alle concrete plannen en cijfers naar buiten.

Afgelopen week zijn de scholen in het midden van het land weer begonnen. Komende week het noorden, daarna het zuiden. En we hebben juist vanwege de ontwikkelingen in Turkije en de invloed daarvan op de Nederlands-Turkse gemeenschap extra opgelet, samen met gemeentebesturen en met de scholen, om alert te zijn op spanning. Spanningen rond kinderen met een Turkse achtergrond. We begrijpen heel goed dat de gebeurtenissen daar soms hele heftige emoties kunnen oproepen, maar we zullen niet accepteren dat spanningen waar dan ook ter wereld leiden tot bedreiging, tot intimidatie, tot onvrijheid hier. En dat geldt in het bijzonder als het om kinderen gaat. Bedreigingen en intimidatie zullen we nooit, nooit toestaan, en dus al helemaal niet bij kinderen. En vooralsnog hebben we gezien dat het afgelopen week niet heeft geleid tot ernstige ongeregeldheden. De gemeenten, het ministerie van Onderwijs en de scholen zelf zitten daar bovenop. Je ziet wel dat een aantal ouders hun kinderen van scholen wil afhalen die in verband worden gebracht met de Gülenbeweging, en daarvoor geldt dat het je natuurlijk vrij staat om een school voor je kind te kiezen, maar dat het verplicht is om je kinderen naar school te sturen. Dat betekent dat als ouders hun kinderen van school halen en ze hebben geen andere school, dat de leerplicht daarop afgestuurd zal worden. Kinderen, die hebben recht op school, en dat recht is belangrijker dan de emoties die ouders soms voelen aan de hand van gebeurtenissen in Turkije. Dus de hoofdlijn is dat we niet accepteren dat conflict daar wordt geïmporteerd naar Nederland.

Asscher: ‘Het is ons gelukt om een solide begroting op te stellen die goed is voor de economie, waarmee we Nederland weer sterker kunnen maken. Met extra aandacht voor onderwerpen als de zorg en de veiligheid.’

Vooral de afgelopen weken is ook gewerkt aan het koopkrachtbeeld. ‘U heeft allemaal gezien dat in de cijfers van het Centraal Planbureau nog minnen stonden voor ouderen en mensen met een laag inkomen. Met het nodige passen en meten, en duwen en trekken, is het gelukt om dat te corrigeren.’

Spanningen binnen Turks-Nederlandse gemeeenschap

Ook ging Asscher in op de ontwikkelingen in Turkije en de invloed daarvan op de Nederlands-Turkse gemeenschap. Kabinet en gemeentebesturen waren deze week extra alert op spanningen op scholen met veel kinderen van Turkse afkomst.

Asscher constateert dat er de afgelopen week geen sprake is geweest van (ernstige) ongeregeldheden. ‘Je ziet wel dat een aantal ouders hun kinderen van scholen wil afhalen die in verband worden gebracht met de Gülenbeweging.’

De viceminister-president benadrukt dat ouders vrij zijn om een school te kiezen voor hun kind. Wel zullen leerplichtambtenaren ouders aanspreken die hun kind thuis houden zonder een nieuwe school te hebben gevonden.

Asscher: ‘Kinderen hebben recht op school. En dat recht is belangrijker dan de emoties die ouders soms voelen aan de hand van gebeurtenissen in Turkije.’