Geld voor behoud digitaal filmerfgoed

Minister Bussemaker (cultuur) stelt dit jaar 8 ton beschikbaar aan het EYE Filmmuseum voor de digitalisering van filmerfgoed én het beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed. Vanaf 2017 investeert de bewindsvrouw hier jaarlijks 1 miljoen euro in.  Zij maakte dit vandaag bekend tijdens de opening van het EYE Collectiecentrum in Amsterdam.

Bussemaker: "EYE biedt een unieke combinatie van conserveren én participeren, van bewaren én tentoonstellen, van verzamelen én revitaliseren. Ik vind het belangrijk dat EYE dit ook in de toekomst kan blijven doen. Die toekomst zal ook voor de film grotendeels digitaal zijn. En daarom stel ik dit jaar én de jaren na 2017 extra geld beschikbaar ter beschikking om het filmerfgoed ook in het digitale tijdperk houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken."

Het EYE heeft een bijzondere en omvangrijke collectie van onder andere 40.000 films, 700.000 foto’s en ruim 4 duizend soundtracks en geluidsfragmenten. Na meer dan 100 jaar op celluloid te zijn opgenomen, vertoond en bewaard, is film in korte tijd volledig digitaal geworden. Door de extra financiële bijdrage kan ook in het digitale tijdperk de filmcollectie bewaard worden voor de toekomst.