Actueel

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Internetconsultatie tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk

Op internet is het ontwerpbesluit Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk gepubliceerd.

Doel van dit tijdelijk besluit is het mogelijk maken om landelijk op experimentele basis meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk aan te bieden. Het experiment moet onder meer inzicht geven in het verloop en de mogelijke gevolgen van het aanbieden van meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk in het bijzonder voor de verwerving van de Nederlandse taal.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het conceptwetsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 3 november 2016.

De Rijksoverheid. Voor Nederland