Voorlopige verdeling bijstandsbudgetten 2017 en definitieve verdeling 2016

De voorlopige verdeling 2017 evenals de definitieve verdeling 2016 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. Via onderstaande link zijn deze te downloaden. De bestanden bevatten ook de budgetten voor de Bbz 2004.

Gebundelde uitkering

Het objectief verdeelmodel is ten behoeve van de verdeling voor 2017 verbeterd ten opzichte van het verdeelmodel voor 2016. Dit is gebeurd in nauw overleg met de VNG, Divosa, de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv), verschillende gemeenten en deskundigen. Het belangrijkste verbeterpunt is dat gebruik wordt gemaakt van gegevens over alle huishoudens in Nederland in plaats van gegevens over een deel van alle huishoudens in Nederland uit steekproeven. Op deze manier is nog nauwkeuriger te voorspellen hoeveel een gemeente nodig heeft aan bijstandsbudget.

Het macrobudget 2017 wordt € 116,2 miljoen hoger geraamd dan het definitieve budget voor 2016 en bedraagt € 5.807,8 mln. Een toelichting op het definitief macrobudget 2016 en het voorlopig macrobudget 2017 is via onderstaande link te downloaden.

In oktober zullen de voorlopige budgetten 2017 middels beschikkingen aan gemeenten worden toegekend. De definitieve budgetten 2016 zijn reeds middels beschikkingen aan gemeenten toegekend. Via onderstaande link is een nadere specificatie van de budgetten te downloaden.

Bbz 2004

De definitieve budgetten Bbz 2004 voor 2016 en de voorlopige budgetten Bbz 2004 voor 2017 zijn bekend en via onderstaande links te downloaden. Beide budgetten zijn reeds middels beschikkingen aan gemeenten toegekend.