Rekentool verdeelmodel bijstandsbudgetten 2017

Op 30 september zijn de bijstandsbudgetten voor 2017 bekend gemaakt. Om gemeenten inzicht te bieden in de opbouw van het objectieve budget dat volgt uit het verdeelmodel 2017 is een rekentool ontwikkeld.

Per type huishouden geeft de rekentool een beeld van het aantal huishoudens dat volgens het model op 31 december 2015 in de bijstand zou zitten en het aantal huishoudens dat op 31 december 2015 daadwerkelijk bijstand ontving. Het voorspelde aantal bijstandshuishoudens vormt samen met het normbedrag de basis voor het objectieve budget 2017.

De rekentool is via onderstaande link te downloaden.