Beloningen in de Regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren blijven ongewijzigd voor 2017

Op 1 oktober 2016 is de Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 juli 2016, nr. 781078 in werking getreden. Deze regeling bevat een wijziging van de indexeringsbepaling in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Kort gezegd houdt de wijziging in dat indexering niet meer standaard jaarlijks plaatsvindt, maar eens per 3 jaar, tenzij het indexeringspercentage met betrekking tot 1 jaar hoger is dan 1% of lager is dan -1% (zie artikel 13 van de Regeling beloning).

Het indexeringspercentage voor 2017 is berekend op 0,7594 % en valt hiermee dus binnen de genoemde bandbreedte. De beloningen in de Regeling beloning blijven daarom ongewijzigd voor 2017.