Eerste jaarrapportage integriteit op BZK

Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn vorig jaar 25 meldingen behandeld van integriteitsschendingen door BZK-ambtenaren. 14 keer werd de melding aangetoond. Misbruik van bedrijfsmiddelen voor privé-doelen kwam het meeste voor, zoals van een dienstauto, de OV-kaart, een mobiele telefoon of tablet. 6 meldingen gingen over ongewenste omgangsvormen. 3 keer is aangifte gedaan bij de politie, 1 keer volgde strafontslag, 1 keer voorwaardelijk strafontslag en 1 keer een berisping. De andere zaken zijn intern afgehandeld, bijvoorbeeld met een waarschuwing. Daarnaast werden soms interne procedures veranderd om ongewenste situaties te voorkomen.

Dat blijkt uit de 1e jaarrapportage van de integriteitscoördinator op BZK. Het ministerie van BZK is een middelgroot departement met ongeveer 7.100 medewerkers (AIVD niet meegerekend). Het zou dus vreemd zijn als er nooit integriteitsschendingen zouden zijn. Het lage aantal meldingen kan de komende jaren omhoog gaan door extra alertheid en aandacht voor het onderwerp.

Integriteit krijgt bij BZK aandacht in personeelsgesprekken met medewerkers. Ook zijn er speciale bijeenkomsten en is er aandacht op het intranet van het ministerie. Standaard komen regels en dilemma’s aan de orde tijdens introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers.

De integriteitscijfers werden de afgelopen jaren al verwerkt in de jaarlijkse rapportage over de bedrijfsvoering van het Rijk. Nu is er voor gekozen om de eigen BZK-rapportage intern en extern apart te publiceren. Zo legt het ministerie in het openbaar verantwoording af en krijgt het onderwerp intern nog meer aandacht.