Handhaving- en inspectiegegevens openbaar

De Eerste Kamer is akkoord met een wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet op voordracht van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met deze wijziging kunnen handhaving- en inspectiegegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg actief openbaar worden gemaakt.

Transparantie

Minister Schippers spreekt van: “Pure winst voor de consument. Mensen kunnen straks beter zien dat bepaalde horecagelegenheden de voedselhygiëne niet goed naleven, welke producten niet aan de eisen van de wet voldoen en wat de inspectieresultaten zijn bij instellingen in de (jeugd)zorg. Goede informatie en transparantie zijn belangrijk voor het maken van bewuste keuzes. En het is tegelijkertijd een prikkel voor bedrijven en zorgverleners om er van te leren en zich te verbeteren”.

Met de wetswijziging wordt het eenvoudiger resultaten openbaar te maken. In een algemene maatregel van bestuur wordt aangegeven welke inspectieresultaten openbaar moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld de inspectieresultaten bij visverwerkende bedrijven of de veiligheid van producten zoals zonnebanken, vingerverf of USB-laders.

Privacy

Ook inspectiegegevens en handhavingmaatregelen bij ziekenhuizen en zorg- en jeugdinstellingen worden openbaar gemaakt. Bij rapporten naar aanleiding van een melding of calamiteit wordt daarbij rekening gehouden met de privacy van betrokken personen. De informatie is niet herleidbaar naar een individu. In de komende jaren zullen steeds meer inspectietrajecten worden toegevoegd, dit traject wordt stapsgewijs uitgebouwd in drie tot vijf jaar.