Ophokplicht voor commercieel gehouden vogels

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft woensdag 9 november 2016 voor heel Nederland een ophok- en afschermplicht ingesteld voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn  voor de productie van vlees, eieren of andere producten. De ophokplicht geldt ook voor bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet. De maatregel is uit voorzorg genomen nadat er in een aantal Europese landen bij wilde vogels hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is aangetroffen. Inmiddels is deze hoogpathogene vogelgriep ook vastgesteld bij dode wilde watervogels in Nederland.

Maatregelen

De maatregel is genomen op advies van deskundigen om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken. Daarnaast heeft de staatssecretaris pluimveebedrijven opgeroepen om extra hygiënemaatregelen te nemen. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het tot een minimum beperken van het aantal bezoekers aan pluimveebedrijven.

Eigenaren van hobbyvogels worden dringend erop gewezen dat zij moeten voorkomen dat hun dieren in contact komen met wilde watervogels of vogelpoep. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.

De staatssecretaris heeft het Erasmus Medisch Centrum gevraagd om dit najaar een aantal specifieke soorten levende wilde watervogels actief te monitoren. Dit kan extra informatie opleveren over de verspreiding van het H5N8 virus in de Nederlandse wilde watervogelpopulatie.