Benoeming lid Kapittel voor de Civiele Orden

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de voordracht voor benoeming van mevrouw mr. C.L. de Vries Lentsch-Kostense tot lid van het Kapittel voor de Civiele Orden. De benoeming gaat in op 1 december 2016.

Mevrouw De Vries Lentsch (65 jaar) is tot begin 2016 plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden geweest. Verder is zij onder andere advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, rechter en vice-president van de rechtbank ’s-Gravenhage geweest.