Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2017.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2017:

€ 1.551,60 per maand;

€ 358,05 per week;

€ 71,61 per dag.

(Zie Staatscourant Nr. 60.172)