Professionals krijgen ondersteuning om toestemming voor hulpverlening kinderen met ouders te bespreken

Professionals werkzaam in de hulpverlening aan minderjarigen die slachtoffer zijn van kindermishandeling  hebben soms moeite om medewerking van ouders te krijgen. Er kan dan geen hulp worden geboden omdat een van de ouders of allebei de ouders geen toestemming geven voor het starten van de hulp. In opdracht van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) is daarom een handreiking ontwikkeld. De handreiking is bedoeld voor alle professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening en die te maken hebben met slachtoffers van kindermishandeling.

De handreiking biedt een stappenplan: voor het vragen van toestemming en voor het bieden van hulp wanneer geen toestemming van beide ouders wordt verkregen. Ook staan er verschillende praktijkvoorbeelden in die professionals kunnen helpen. De handreiking is gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving en onder andere tot stand gekomen in samenwerking met GGZ Nederland en aanbieders van hulpverlening.

Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. Het gaat bijvoorbeeld om lichamelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik van een kind.

Download de handreiking hier.