Benoemingen Raad van Bestuur CAK en CIZ

Minister Edith Schippers (VWS) heeft drie kandidaten (her)benoemd bij het CAK en CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Het gaat om:

  • Eric van den Brink (nu voorzitter RvB CAK) wordt herbenoemd
  • Daan Hoefsmit (nu voorzitter RvB CIZ wordt lid Raad van Bestuur van het CAK)
  • Hans Ouwehand (nu lid RvB CIZ) wordt voorzitter Raad van Bestuur van het CIZ)

De benoemingen gaan in op 1 januari 2017.

Herbenoeming Voorzitter Raad van Bestuur CAK - Eric van den Brink

Eric van den Brink (55 jaar) wordt herbenoemd als voorzitter Raad van Bestuur van het CAK. In 2005 is hij aangesteld als ICT directeur, in 2008 als algemeen directeur en in 2013  benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert zoals het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) of het voor gemeenten vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Benoeming Lid Raad van Bestuur CAK - Daan Hoefsmit

Gelet op de uitbreiding van taken van het CAK is besloten om de Raad van Bestuur van het CAK uit te breiden.  Daan Hoefsmit (61 jaar) wordt benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Hoefsmit is momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van het CIZ.

Benoeming Voorzitter Raad van Bestuur CIZ – Hans Ouwehand

Hans Ouwehand (54 jaar) is benoemd als Bestuurder van het CIZ. Hiermee neemt hij het stokje over van Daan Hoefsmit. Ouwehand is sinds januari 2012 werkzaam bij het CIZ, in eerste instantie als Algemeen Directeur AWBZ. Vanaf januari 2013 als Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur.

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of mensen recht hebben op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Het CIZ is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), maar voert ook opdrachten uit voor andere opdrachtgevers binnen de overheid.