Ministerie van Financiën helpt andere departementen met efficiënte investeringen

Het ministerie van Financiën heeft de laatste jaren een belangrijke rol gespeeld bij het realiseren van meer transparantie, kostenbewustzijn en kwaliteit van projecten bij de rijksoverheid. Dat blijkt uit een beleidsdoorlichting die minister Dijsselbloem van Financiën gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De beleidsdoorlichting beslaat de periode 2010 tot en met 2015 en geeft aan dat met name grote overheidsprojecten zoals het aankoopproces van nieuw materieel bij Defensie en aanbesteding van DBFM(O)-contracten goed zijn verlopen door de betrokkenheid van het ministerie van Financiën. Financiën stimuleert met name de inzet van bedrijfseconomische principes en het gebruik van businesscases. Ook is door betrokkenheid van Financieringen veel geld opgehaald voor het Rijk bij de veiling van telecomfrequenties in 2012.

Financiën zet aldus in op een zo efficiënt mogelijke Rijksoverheid waarbij projecten worden gerealiseerd met hoge kwaliteit en lage kosten.

De volgende stap voor Financieringen is nu om te stimuleren dat bij besluiten over projecten nog meer en beter gebruik gemaakt gaat worden van businesscases en andere bedrijfseconomische principes. Het Rijk is op basis van de goede resultaten voornemens om in de toekomst deze aanpak nog verder uit te rollen binnen de overheid.

De beleidsdoorlichting is uitgevoerd door de directie Financieringen van het ministerie van Financiën samen met betrokken vakdepartementen. Het kabinet alsmede onafhankelijke deskundigen van de Vrije Universiteit delen de conclusies van het onderzoek.