Overzicht indicatieve normbaten 2016 Bbz - informatie voor gemeenten

Binnen de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) zijn de baten van gemeenten op verstrekt bedrijfskapitaal genormeerd. Het normbatenpercentage is voor 2016 vastgesteld op 63,3% (Staatscourant 2015, nr. 46.308).

In bijgaand overzicht is per individuele gemeente het bedrag van de normbaten bedrijfskapitaal voor het jaar 2016 berekend.

Vragen over de indicatieve normbaten 2016 kunnen gemeenten mailen naar verdeelmodelbijstand@minszw.nl.