Start consultatie Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Het ministerie van Financiën heeft samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie op 17 november 2016 een publieke consultatie geopend bij het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene richtlijn betaaldiensten (PSD II). Met deze consultatie wordt eenieder geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen en de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.

PSD II heeft drie doelstellingen. Ten 1e het versterken van een interne markt op het terrein van betalingsverkeer. Ten 2e het stimuleren en faciliteren van innovaties, onder meer door het reguleren van verschillende betaaldiensten die zijn ontstaan na de publicatie van PSD I. Tot slot beoogt PSD II gesignaleerde problemen van PSD I, zoals achterhaalde of vage begrippen, te verhelpen.

Concreet betekent dit onder andere dat de reikwijdte van de richtlijn is vergroot. Zo vallen onder de richtlijn ook betaaltransacties waarbij slechts een van de betaaldienstverleners zich in de EU bevindt. Ook betaaltransacties die worden verricht in een valuta van een land dat geen EU-lidstaat is, vallen onder de richtlijn.

Daarnaast worden met het oog op het bevorderen van innovatie twee nieuwe betaaldiensten gereguleerd door de PSD II: betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. De betaalinitiatiedienst is een dienst voor het initiëren van betaalopdrachten ten behoeve van de consument, bijvoorbeeld bij online aankopen bij een webwinkel. De rekeninginformatiedienst is een onlinedienst voor het verstrekken van geconsolideerde informatie over een of meer betaalrekeningen die de betaaldienstgebruiker bij een of meer betaaldienstverleners aanhoudt. Om actief te mogen zijn, moeten verleners van betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten in het bezit zijn van een vergunning. De vergunningsvoorwaarden worden in lagere regelgeving uitgewerkt.

Om de betaaldienstgebruiker goed te beschermen worden specifieke veiligheidseisen ingevoerd. Betaalinstellingen moeten onder andere kunnen aantonen hoe zij omgaan met veiligheidsincidenten en hoe ze omgaan met het verwerken van gevoelige betaalgegevens. Ook in andere opzichten gaat de consument erop vooruit. Wanneer de consument per ongeluk een bedrag naar een verkeerde rekening boekt, moet de bank helpen om het bedrag teruggestort te krijgen. Het eigen risico van de betaler bij misbruik van zijn betaalpas wordt verlaagd van € 150,- naar € 50,-.

De implementatie van de PSD II in Nederlandse wetgeving leidt hoofdzakelijk tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek.

Reageren

Het voorstel staat vier weken op https://www.internetconsultatie.nl/implementatiewetherzienerichtlijnbetaaldiensten. Dat betekent dat reacties op het conceptwetsvoorstel tot en met 14 december 2016 kunnen worden ingediend op de website.