Werkbedrijf Lelystad laat zien dat ESF werkt

Om bijstandcliënten arbeidsfit te maken, wordt uitgebreide ondersteuning geboden in de vorm van coaching, werkervaring en gerichte scholing. Je bent immers veel kansrijker op de arbeidsmarkt als je aan het werk bent. Het Werkbedrijf Lelystad draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt en won hierdoor de ESF-Award 2016.

'Begeleiden naar werk is belangrijk, zorgen voor meedoen in de samenleving is minstens zo'n belangrijk doel. Daarom is Werkbedrijf Lelystad een terechte winnaar', vindt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met het ESF zet Nederland in op re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, behoud en verbetering van de inzetbaarheid van werkenden en ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden. De subsidies die dankzij het ESF worden verleend aan projecten helpen mensen aan een (betere) baan, geven kansarmen een plaats in de maatschappij en zorgen voor gelijke kansen voor iedereen.

ESF-Award voor Werkbedrijf Lelystad

‘Werkbedrijf Lelystad kwam als overtuigende winnaar uit de bus. Het mede door hen vormgegeven Lelystad akkoord is een verlengde van het landelijke sociale akkoord waarin tevens alle partners verenigd zijn’, aldus juryvoorzitter Christien Bronda. Het project van Werkbedrijf Lelystad was een van de vijf genomineerden die uit een Facebookwedstrijd naar boven kwamen drijven uit 12 inzendingen. In totaal zijn er meer dan 2.700 stemmen op de inzendingen uitgebracht.

Juryvoorzitter Christien Bronda voegde aan de jurykeuze  toe dat de vijf projecten een mooie diversiteit van de verschillende facetten van ESF hebben laten zien. Hierdoor verdienen alle finalisten een grote pluim.

Actieve Inclusie en duurzame inzetbaarheid

De ESF programmaperiode 2014-2020 richt zich op twee hoofdthema’s, waarvoor de Europese Unie 507 miljoen euro beschikbaar stelt. Onder het thema Actieve Inclusie kunnen het UWV, 35 centrumgemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie subsidie aanvragen voor de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gaat om kwetsbare werkzoekenden zoals jongeren, 50-plussers, mensen met een arbeidsbelemmering en gedetineerden. De eerste aanvraagronde voor het thema Actieve Inclusie is succesvol verlopen. Hiervoor was 114 miljoen euro beschikbaar en zijn 70 vragen ingediend. Deze 70 projecten lopen nu af. Een tweede aanvraagtijdvak met een budget van 166 miljoen, is dit jaar op 16 mei geopend en sluit op 31 januari 2017.

De eerste projecten binnen de ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen zijn in 2014 van start gegaan en tot de eerste helft van 2016 zijn er 1.473 afgerond. Projecten uit het tweede en derde aanvraagtijdvak lopen nog. In de eerste twee tijdvakken is bijna 47 miljoen euro beschikbaar gesteld en dit najaar nog eens 13 miljoen.

Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren

Op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid kunnen bedrijven en O&O fondsen sinds dit jaar aanvragen indienen om actief en gezond ouder worden van werkenden te stimuleren. Een deel van het beschikbare budget gaat naar grotere projecten, uitgevoerd door de O&O-fondsen, samenwerkingsverbanden van sociale partners en, indien daarbij aangesloten, gemeenten. Het eerste aanvraagtijdvak is dit jaar opengesteld van 19 september tot en met 28 oktober. Er zijn 66 aanvragen ingediend. Het aangevraagde subsidiebedrag beslaat het volledige budget, dat voor dit tijdvak 12,5 miljoen euro bedraagt.

Agentschap SZW

Het Agentschap SZW voert subsidieregelingen uit op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen. Denk hierbij aan Europese subsidies zoals het Europees Sociaal Fonds, het Europees Globaliseringsfonds (EGF), de Europese migratie- en veiligheidsfondsen, maar ook een nationale regeling als cofinanciering van sectorplannen.