Corridors voor transport slachtpluimvee Biddinghuizen

De 2 slachthuizen voor pluimvee in het door vogelgriep getroffen gebied (10 km-zone) rond Biddinghuizen kunnen hun bedrijf weer opstarten. Wel gelden er strikte voorwaarden. Zo kan bijvoorbeeld alleen pluimvee van buiten het vogelgriepgebied via een aangewezen route worden aangevoerd en de dieren moeten nog dezelfde dag worden geslacht. Daarnaast krijgen de nog operationele legpluimveebedrijven in het afgesloten gebied de mogelijkheid hun consumptie-eieren onder strikte hygiënevoorwaarden te vervoeren naar een door de NVWA aangewezen eierpakstation.

Nader onderzoek heeft geen aanwijzingen voor andere besmettingen opgeleverd. De twee pluimveeslachterijen bevinden zich aan de grens van het afgesloten gebied rond Biddinghuizen. Het is daarom veterinair verantwoord om – onder voorwaarden – de pluimveeslachterijen toestemming te geven om weer te kunnen slachten. Ook is het verantwoord om consumptie-eieren van legbedrijven onder voorwaarden uit het afgesloten gebied  rechtsreeks te vervoeren naar het eierpakstation in Nunspeet.