Experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet (ZW)

Per 1 januari 2017 is het experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet (ZW) gestart.

In het experiment wordt onderzocht of met het vervroegd mogelijk maken van de no-riskpolis de arbeidsparticipatie van vangnetters wordt bevorderd. Vangnetters zijn mensen van wie de (tijdelijke) arbeidsovereenkomst tijdens hun ziekte is afgelopen of die tijdens de periode waarin zij een werkloosheidsuitkering (WW) ontvingen ziek werden. De duur van het experiment is 52 weken.