Minister Van der Steur stelt ‘Taskforce Lijkschouw en Gerechtelijke Sectie’ in

Minister van der Steur heeft van het NFI gevraagd de resultaten ontvangen van een vergelijkend onderzoek te doen naar lijkschouw en sectie in Nederland.  De onderzoekers concluderen dat er verbeteringen mogelijk zijn in het Nederlandse systeem, onder andere als het gaat om de kwaliteit van de lijkschouw.  

Daarnaast maken de onderzoekers uit een extrapolatie van de cijfers van 2005 op dat er in 2015 mogelijk 20 tot 25 strafrechtelijke feiten met de dood tot gevolg meer zijn gemist dan in 2005. Op grond van de resultaten van het onderzoek kunnen geen uitspraken worden gedaan over het totaal aantal gemiste levensdelicten per jaar in Nederland.

De minister vindt de suggestie van de conclusies zorgelijk. Hij stelt daarom een ‘Taskforce Lijkschouw en Gerechtelijke Sectie’ in. Deze taskforce moet onder meer onderzoek te doen naar de keten van lijkschouw tot gerechtelijke sectie om te achterhalen of in deze keten fouten worden gemaakt waardoor gevallen van een onnatuurlijke dood als gevolg van een misdrijf, niet worden herkend.