Plasterk naar Parijs voor wereldtop over open overheid

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is woensdag 7 en donderdag 8 december in Parijs om met zijn internationale collega’s deel te nemen aan de Open Government Partnership Global Summit, onder gastheerschap van de Franse president Hollande. Het Open Government Partnership is een wereldwijd samenwerkingsverband van inmiddels 70 landen, gestart op initiatief van de Amerikaanse president Obama en toenmalige Britse premier Cameron. Nederland doet sinds 2011 mee; volgens het kabinet kan een open overheid bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, is het een kernwaarde van de democratische rechtstaat, komt het tegemoet aan de veranderende samenleving en heeft het economische waarde.

Vertrouwen in de overheid

Minister Plasterk geeft tijdens de top toelichting op de acties die Nederland heeft ondernomen om de overheid meer open en transparant te maken, hoe burgers betrokken worden bij de totstandkoming en uitvoering van beleid, en hoe dit bedraagt aan het vergroten van het vertrouwen van de burger in de overheid.

Paris Declaration

De inzet van de wereldtop is het opstellen en ondertekenen van de ‘Paris Declaration for Open Goverment Partnership: Collective actions for the renewal of our democracies’ waarin landen zich committeren aan diverse acties om de openheid van overheden te bevorderen. Ieder land verbindt zich aan 1 of enkele van deze acties. Nederland is van plan zich te committeren aan de acties op het gebied van toegang tot informatie en het creëren van een permanente dialoog met de samenleving om de implementatie van beleid beter te laten verlopen. Op het 1e punt kan BZK kennis delen op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, maar ook van andere landen leren hoe zij omgaan met wetgeving rondom actieve openbaarmaking. Op het gebied van de dialoog met de samenleving kan het Leer- en Expertisecentrum Open Overheid als goed voorbeeld gedeeld worden. Hierin wordt met overheden en maatschappelijke organisaties samengewerkt over hoe mensen beter te betrekken bij besluitvorming, zoals met open data of open verantwoording.

Ministerie van publieke raadpleging en burgerdialoog

Minister Plasterk spreekt tijdens de wereldtop met diverse collega’s, waaronder zijn Roemeense collega-minister Violeta Alexandru met wie de minister bespreekt hoe zij vorm geeft aan het sinds 2015 opgerichte departement dat volledig toeziet op open overheid: het ministerie van publieke raadpleging en burgerdialoog.