Benoeming burgemeester Vlaardingen

Mevrouw mr. A.M.M. Jetten MSc (Annemiek) wordt de nieuwe burgemeester van Vlaardingen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 9 januari 2017.

Mevrouw mr. A.M.M. Jetten

Mevrouw Jetten (53 jaar) is lid van de PvdA. Zij is op dit moment burgemeester van de gemeente Sluis.                            

Op dit moment is de heer A.B. Blase (PvdA) waarnemend burgemeester van Vlaardingen.