Nederland en België maken afspraken over terugreizigers

Nederland en België gaan nauwer samenwerken om de controle op zogeheten 'terugreizigers' te verbeteren. Terugreizigers zijn vluchtelingen die terugreizen naar hun herkomstland, het land waar ze zeggen gevaar te lopen. Dit hebben staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) en zijn Belgische collega staatssecretaris Theo Francken vandaag in Brussel afgesproken.

Zowel in Nederland als in België komt het voor dat vluchtelingen naar hun herkomstland reizen. Dit is voor mensen met een asielstatus niet toegestaan. De asielstatus is immers bedoeld om mensen te beschermen tegen gevaar in dat herkomstland. Als vluchtelingen toch terugreizen dan kan hun asielvergunning worden ingetrokken. Staatssecretaris Dijkhoff: 'Een asielvergunning is alleen bedoeld voor mensen die daadwerkelijk te vrezen hebben in hun herkomstland.'

Sommige 'terugreizigers' proberen de regels te omzeilen door via vliegvelden in andere landen te reizen. Om te voorkomen dat zij onder de radar via het buurland naar hun herkomstland reizen, gaan Nederland en België informatie uitwisselen over 'terugreizigers'.