Informatie voor gemeenten over integratie en participatie van statushouders

Op de website van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is een praktische factsheet beschikbaar voor gemeenten. De factsheet bevat relevante informatie over participatie en integratie van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen (statushouders), veelgestelde vragen en tips voor gemeenten om de regie te nemen binnen het huidig wettelijk kader.

De factsheet ‘Integratie en participatie voor gemeenten’ is gericht op de gemeenteambtenaar die zich inzet voor de integratie en participatie van statushouders. Daarnaast biedt de factsheet informatie over wat er al gebeurt op de COA-locatie voordat statushouders in een gemeente komen wonen. Daarmee wordt het voor gemeenten (en andere betrokken organisaties) helder welke informatie en mogelijkheden statushouders al hebben ontvangen, voordat ze naar een woning in een gemeente verhuizen. Bijvoorbeeld op het gebied van inburgering, onderwijs, waardevolle wachttijd en de Participatiewet. De factsheet is een product van de Taskforce Werk en Integratie waarin SZW, OCW, VenJ, VNG, Divosa en vluchtelingenorganisaties samen knelpunten rondom integratie van statushouders proberen op te lossen.

Download de factsheet 'Integratie en participatie voor gemeenten'