Associatieakkoord met Oekraïne

In de Europese Raad is vandaag een juridisch bindend besluit genomen over het Associatieakkoord met Oekraïne. Hierin worden alle Nederlandse punten geadresseerd.

Minister-president Rutte zei na afloop "Er staat in dat het Associatieverdrag geen opstap is naar het EU-lidmaatschap en dat ook in de toekomst niet kan zijn, dat het geen collectieve veiligheidsgarantie of verplichting tot militaire samenwerking inhoudt, dat Oekraïners op grond van dit verdrag niet in de EU aan het werk kunnen, dat er geen extra geld naar Oekraïne gaat en, tot slot, dat Oekraïne werk moet blijven maken van corruptiebestrijding. Bij twijfel daarover kunnen delen van het Associatieverdrag worden opgeschort.
Dit besluit zorgt ervoor dat de EU een verenigd front kan blijven vormen tegen het destabiliserende buitenlands beleid van Rusland. Tegelijkertijd krijgt de Nederlandse nee-stem een inhoudelijk antwoord.
Natuurlijk zullen er mensen tegen blijven. Ik maak me geen illusies. Maar van je verantwoordelijkheid mag je niet weglopen. Dat vind ik. Zeker als de veiligheidsbelangen zo groot zijn voor Nederland. At the end of the day is het mijn baan om werk te maken van onze veiligheid. Daar wil ik ook het gesprek over aan. Als er vragen zijn, dan zal ik proberen deze hier morgen te beantwoorden.”