Benoeming voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

De ministerraad heeft met instemming kennis genomen van het voornemen van de minister-president om mevrouw professor mr. J.E.J. (Corien) Prins voor te dragen tot voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij treedt per 1 april 2017 aan en volgt dan professor dr. J.A. (André) Knottnerus op, wiens zittingstermijn afloopt. Prof. dr. Knottnerus zal zijn wetenschappelijk werk aan de Universiteit Maastricht weer gaan uitbreiden.

Prof. mr. J.E.J. Prins (1961) is decaan aan de Tilburg Law School (Universiteit Tilburg) en daarnaast hoogleraar Recht en Informatisering aan dezelfde universiteit. Van 2008 tot 2013 was zij raadslid van de WRR. Tot 2008 was zij voorzitter van Tilburg Institute of Law, Technology, and Society (TILT).

Prins studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1991 aan diezelfde universiteit. Zij is sinds 2009 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam.