Van der Steur: Procederen in het Engels wordt mogelijk

In complexe, internationale handelszaken kunnen partijen straks in het Engels procederen als ze dat hebben afgesproken. Daarvoor zal in overleg met de Raad voor de rechtspraak een nieuwe internationale handelskamer bij de rechtbank Amsterdam (Netherlands Commercial Court) en bij het gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court of Appeal) worden ingericht, die in het Engels uitspraak kan doen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat vandaag via internet in consultatie is gegaan (www.internetconsultatie.nl).

Omdat bedrijven steeds vaker zaken doen op internationaal niveau, bestaat er wereldwijd in toenemende mate behoefte aan Engelstalige geschilbeslechting. Zo wordt Engels veelvuldig gebruikt in de internationale handel en bij het opstellen van contracten. Maar ook in correspondentie tussen juridische, fiscale en commerciële adviseurs en hun internationaal opererende klanten. De nieuwe regeling sluit hierop aan.

Bovendien is de behandeling van internationale handelszaken waarbij in het Engels kan worden geprocedeerd belangrijk voor de handelspositie van Nederland. Partijen kunnen zo’n procedure beter laten aansluiten bij hun gangbare zakelijke praktijk, waardoor zij veel tijd en aanzienlijke vertaalkosten besparen. Ook de communicatie met een buitenlands hoofdkantoor en de inzet van niet-Nederlands sprekende juristen bij internationale, én in Nederland gevestigde ondernemingen worden makkelijker.

Bedrijven die internationaal en in Nederland opereren zullen geen taalbarrière meer ervaren, als zij kiezen voor geschilbeslechting bij de Nederlandse rechter in de Engelse taal. Om de voorziening kostenneutraal te kunnen aanbieden, geldt voor deze Engelstalige procedure een verhoogd griffierecht. Het wetsvoorstel is in nauw overleg met de Raad voor de rechtspraak tot stand gekomen.