Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Kamperveen

In Kamperveen (gemeente Kampen) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 14.000 vleeseenden. Daarnaast wordt het pluimvee van een ander bedrijf preventief geruimd omdat dit in een straal van 1 kilometer ligt van het besmette bedrijf in Kamperveen. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Kamperveen liggen nog 2 andere bedrijven. Deze laatste pluimveebedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Kamperveen. Dit gebied overlapt voor een deel met het eerder ingestelde gebied rond Biddinghuizen waar al een vervoersverbod van kracht is. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Alle huidige landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.

Overzicht van vogelgriepuitbraak najaar 2016
Datum Vogelgriep aangetroffen bij Andere bedrijven in 1-kmzone
26-nov-16 Bedrijf in Biddinghuizen, met drie vestigingen in Hierden en een vestiging in Ermelo – in totaal 180.000 vleeseenden 1 ander bedrijf – 21.000 vleeskuikens
1-dec-16 Bedrijf in Biddinghuizen – 8.500 vleeseenden nvt
1-dec-16 Bedrijf in Biddinghuizen – 15.400 vleeseenden nvt
13-dec-16 Bedrijf in Abbega – 63.000 leghennen nvt
16-dec-16 Bedrijf in Kamperveen – 14.000 vleeseenden 1 ander bedrijf