Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Hiaure

In Hiaure (gemeente Dongeradeel, provincie Friesland) is bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 28.500 leghennen. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het gebied van 1 kilometer rond het bedrijf in Hiaure liggen geen andere bedrijven die preventief geruimd moeten worden.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Hiaure ligt 1 ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Hiaure. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.

Overzicht van vogelgriepuitbraak najaar 2016
Datum Vogelgriep aangetroffen bij Andere bedrijven in 1-kmzone
26-nov-16 Bedrijf in Biddinghuizen, met drie vestigingen in Hierden en een vestiging in Ermelo – in totaal 180.000 vleeseenden 1 ander bedrijf – 21.000 vleeskuikens
1-dec-16 Bedrijf in Biddinghuizen – 8.500 vleeseenden nvt
1-dec-16 Bedrijf in Biddinghuizen – 15.400 vleeseenden nvt
13-dec-16 Bedrijf in Abbega – 63.000 leghennen nvt
16-dec-16 Bedrijf in Kamperveen – 14.000 vleeseenden 1 ander bedrijf
18-dec-16 Bedrijf in Hiaure – 28.500 leghennen nvt