Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Boven-Leeuwen

In Boven-Leeuwen (gemeente West Maas en Waal, provincie Gelderland) is bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 48.000 kippen. Daarnaast wordt het pluimvee van drie andere bedrijven preventief geruimd omdat deze in een straal van 1 kilometer liggen van het besmette bedrijf in Boven-Leeuwen. Het gaat om circa 244.000 kippen. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Boven-Leeuwen liggen zes andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het bedrijf in Boven-Leeuwen. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.

Overzicht van vogelgriepuitbraak najaar 2016

Datum

Vogelgriep aangetroffen bij

Andere bedrijven in 1-kmzone

26 nov 2016

Bedrijf in Biddinghuizen, met drie vestigingen in Hierden en een vestiging in Ermelo – in totaal 180.000 vleeseenden

1 ander bedrijf – 21.000 vleeskuikens

1 dec 2016

Bedrijf in Biddinghuizen – 8.500 vleeseenden

nvt

1 dec 2016

Bedrijf in Biddinghuizen – 15.400 vleeseenden

nvt

13 dec 2016

Bedrijf in Abbega – 63.000 leghennen

nvt

16 dec 2016

Bedrijf in Kamperveen – 14.000 vleeseenden

1 ander bedrijf – 40.000 vleeskippen

18 dec 2016

Bedrijf in Hiaure – 28.500 leghennen

nvt

19 dec 2016

Bedrijf in Boven-Leeuwen – 48.000 kippen

2 andere bedrijven – 244.000  kippen