Rob van Gijzel voorzitter samenwerkingstafel voor extra aanbod huurwoningen middensegment

Rob van Gijzel - voormalig burgemeester van Eindhoven en oud-Kamerlid - gaat in gemeenten met veel vraag naar huurwoningen in het middensegment, de zogeheten samenwerkingstafel voorzitten. Aan deze tafel worden lokale partijen en investeerders met elkaar in contact gebracht. Dit moet leiden tot afspraken over extra aanbod voor starters met een middeninkomen en doorstromers die vanuit de sociale huur plaats willen maken voor lagere inkomens op de wachtlijst. Dit schrijft minister Blok (Wonen) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Rob van Gijzel

De samenwerkingstafel is onderdeel van een breed pakket maatregelen voor een groter aanbod aan huurwoningen in het middensegment.

In het nieuwe corporatiebestel moeten woningcorporaties zich weer beperken tot het bouwen van woningen voor lagere inkomens. Daarmee is er voor marktpartijen niet  langer sprake van oneerlijke concurrentie waardoor zij weer willen investeren. Volgens onderzoek willen beleggers inmiddels 6 miljard investeren in de vrije huursector.
 

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van extra aanbod ligt op lokaal niveau. Gemeenten, corporaties en investeerders kunnen het aanbod vergroten door bijvoorbeeld nieuwbouw en de transformatie van leegstaande kantoren in woningen. Ook kunnen corporaties duur bezit verkopen aan beleggers. Hiervoor worden de verkoopregels versoepeld.

De regels rond bestemmingsplannen worden gewijzigd zodat gemeenten middeldure huur daarin als aparte categorie kunnen opnemen. Daarbij kan de gemeente de maximale huur aangeven. Zo kan de gemeente nog meer sturen op een groter aanbod aan huurwoningen in het middensegment.

Verder gaan er onder voorwaarden soepeler regels gelden voor corporaties die duur bezit willen verkopen aan beleggers. Voor de regio's Amsterdam en Utrecht geldt de komende jaren een tijdelijke aanpassing van het puntensysteem waardoor studio's en kleine appartementen gemakkelijker in de vrije sector verhuurd kunnen worden.

De heer Van Gijzel start op 1 januari 2017 als voorzitter van de samenwerkingstafel. Minister Blok informeert de Kamer daarna over het plan van aanpak.