Benoeming burgemeester Emmen

De heer drs. H.F. van Oosterhout (Eric) wordt de nieuwe burgemeester van Emmen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 15 maart 2017.

drs. H.F. van Oosterhout

De heer Van Oosterhout (55 jaar) is lid van de PvdA. Hij is op dit moment burgemeester van Aa en Hunze. 

De heer Van Oosterhout volgt de heer mr. C. Bijl (PvdA) op.