Benoeming commissaris van de Koning Fryslân

De heer drs. A.A.M. Brok wordt commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 maart 2017.

De heer Brok (Arno) is 48 jaar en lid van de VVD. Hij is op dit moment burgemeester van Dordrecht. Daarvoor was hij onder andere burgemeester van Sneek en wethouder van Leeuwarden.

De heer Brok volgt de heer J.A. Jorritsma (VVD) op die per 13 september 2016 is benoemd tot burgemeester van Eindhoven.

Op dit moment is mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout (VVD) waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Fryslân.