Ploumen: vrouwen nodig voor veiligere en vreedzamere samenlevingen

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) wil dat vrouwen in conflictgebieden veel meer betrokken worden bij het oplossen van maatschappelijke problemen en het veiliger maken van de plek waar zij wonen. Daarom lanceert zij vandaag het programma ‘Vrouwen, vrede en veiligheid’, gericht op het ondersteunen van vrouwen in Afghanistan, Colombia, de Democratische Republiek Congo, Irak, Libië, Syrië, Jemen en Zuid-Soedan.

Ploumen: 'Heel veel vrouwen leven in onveilige gebieden waar het gevaar constant op de loer ligt. Ze worden vaak vooral gezien als potentiële slachtoffers. Maar dat is slechts een deel van de waarheid. Er moet veel meer aandacht komen voor de rol die vrouwen zelf kunnen spelen om hun dorp of regio veiliger en vreedzamer te maken, juist in die landen waar oorlog is of de regering de veiligheid van de burgers onvoldoende kan garanderen.' Vrouwen hebben als geen ander inzicht in sociale verhoudingen en kunnen vaak beter de verbinding leggen met de andere partij. Zo toont onderzoek bijvoorbeeld aan dat de inzet van vrouwen bij verzoeningsprocessen na een conflict bijdraagt aan meer verdraagzaamheid in gemeenschappen en dus aan duurzame vrede.

‘Vrouwen, vrede en veiligheid’ is de opvolger van een gelijknamig programma dat liep van 2012-2016 en goede resultaten boekte op het gebied van rechtvaardigere wetgeving, meer kennis over vrouwenrechten bij autoriteiten en meer betrokkenheid van vrouwen in de politiek en bij conflictbemiddeling en de veiligheid in hun gemeenschap. Ploumen: ‘Kijk naar Marcelina Moses Simangi in Zuid Soedan, die samen met andere vrouwen werd opgeleid tot politievrouw. Zij werd geïntimideerd en tegengewerkt, maar zette door. In de stad Yambio leidt zij nu een speciale politie-eenheid tegen seksueel geweld tegen vrouwen. Door haar voorbeeld hebben meer vrouwen zich aangemeld voor een baan bij de politie’.

In Colombia hebben vrouwenorganisaties er met Nederlandse steun voor gezorgd dat de Colombiaanse Waarheidscommissie specifiek onderzoek gaat doen naar geweldsmisdrijven die tegen vrouwen zijn begaan in het meer dan 60 jaar durende conflict. In Afghanistan heeft een speciale campagne ervoor gezorgd dat veel meer vrouwen naar de stembus zijn gegaan en zich kandidaat hebben gesteld voor politieke functies. Dankzij een sms-systeem en een populair radioprogramma informeren vrouwen in Oost Congo elkaar en de autoriteiten over gevaren en geweld in de meest geïsoleerde gebieden.

Het nieuwe programma heeft een looptijd van 4 jaar en blijft initiatieven door en voor vrouwen ondersteunen. De uitvoering wordt verzorgd door Nederlandse NGO’s in samenwerking met lokale organisaties in de 8 landen. ‘Vrouwen, vrede en veiligheid’ past in de inspanningen van Nederland om de VN resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid van de VN-Veiligheidsraad in praktijk te brengen en is onderdeel van het Nationaal Actieplan 1325, waaraan naast de overheid 50 Nederlandse maatschappelijke organisaties meedoen.