Benoeming bij Hoge Raad van Adel

Per 1 januari 2017 is benoemd tot lid van de Hoge Raad van Adel jonkheer mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel.

Jonkheer van Rijckevorsel (58 jaar) volgt jonkheer dr. F.K.M. van Nispen tot Pannerden op die per 5 december 2016 is teruggetreden uit de Raad waarvan hij sinds 2001 deel uitmaakte als lid.

Jonkheer van Rijckevorsel is sinds 1998 notaris te Den Haag.