Overheid stimuleert ruilen van kavels

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu start samen met het Kadaster een programma om stedelijke kavelruil te stimuleren. Er zijn genoeg redenen waarom mensen hun woon- en/of werkomgeving willen veranderen. De wensen en behoeften van gebruikers en eigenaren van onroerend goed kunnen veranderd zijn maar ook renovatie, ruimtegebrek, krimp, leegstand en verduurzaming zijn allemaal redenen om een gebied opnieuw in te richten. Zelf het initiatief nemen om de omgeving te veranderen kan met stedelijke kavelruil.

Stedelijke kavelruil

Stedelijke kavelruil biedt eigenaren van onroerend goed de mogelijkheid om op vrijwillige basis met elkaar in gesprek te gaan en samen afspraken te maken over een nieuwe inrichting van het gebied. Om de ambitie te realiseren kunnen eigendommen geruild worden op een manier dat alle partijen er baat bij hebben. Dit geldt voor iedereen die eigenaar is van onroerend goed, dus niet exclusief voor gemeenten of professionals.

Door het invullen van de quick scan kan iedereen met ontwikkelplannen binnen enkele minuten zelf ontdekken of stedelijke kavelruil een mogelijkheid kan zijn om plannen te verwezenlijken. Een stappenplan helpt verder bij het starten van een kavelruil project.

Stimuleringsprogramma

De Omgevingswet treedt in 2019 in werking. Stedelijke kavelruil wordt daarmee wettelijk geregeld. Met het stimuleringsprogramma kunnen bewoners, bedrijven en overheden nu al aan de slag met kavelruil. Het ministerie en het Kadaster ondersteunen hen hierbij met betere informatie over de mogelijkheden van kavelruil, de pilotprojecten te ondersteunen en kennis en ervaringen te delen.

In 2017 starten tien pilots. De projecten variëren van ontwikkeling van de binnenstad tot het aanpakken van leegstand in de retail.
 

Locatie

Ambitie

Assen

Binnenstad

Compacter centrum/ retail

Doetinchem

De Veentjes

Compacter centrum/ retail

Enschede

Kop van de Boulevard

Binnenstedelijk bouwen

Heemskerk

Houtwegen

Bedrijventerrein/ transformatie

Helmond

Induma West

Bedrijventerrein/ herstructurering

Leiden

Lammenschans

Bedrijventerrein/ transformatie

Steenwijk

Centrum

Compacter centrum/ retail

Het Tonselseveld

Recreatieparken

Werkendam

Biesboshaven

Bedrijventerrein/ herstructurering havengebied

Zevenaar

Tatelaar en Hengelder

Bedrijventerrein/ herstructurering