Instelling staatscommissie parlementair stelsel

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om een staatscommissie in te stellen. De staatscommissie krijgt de opdracht om te onderzoeken of er veranderingen nodig zijn in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie en zo nodig aanbevelingen te doen. Minister Plasterk is na overleg met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer tot het voorstel gekomen.

Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland en voorheen minister, Tweede Kamerlid (VVD) en gedeputeerde van de provincie Groningen, wordt voorzitter van de staatscommissie. De overige leden zijn vooraanstaande wetenschappers en ervaren oud-Kamerleden. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal de leden van de staatscommissie op korte termijn officieel installeren.

De Eerste en Tweede Kamer hebben gevraagd om de staatscommissie. In een brief aan de regering beschrijven zij een aantal belangrijke ontwikkelingen. De Nederlandse burger wil meer betrokken zijn bij beleid en politiek. Europese besluiten worden belangrijker voor het Nederlandse parlement. Veel taken zijn van de rijksoverheid overgegaan naar gemeentes. Er zijn steeds grotere verschillen tussen verkiezingsuitslagen. De opkomst van ict (internet, social media) heeft invloed op het parlement en de democratie. Daarom krijgt de staatscommissie de taak om te adviseren of er iets moet veranderen in het parlementaire stelsel. De staatscommissie zal volgend jaar advies uitbrengen.

Samenstelling:

  • J.W. (Johan) Remkes (voorzitter), commissaris van de Koning in Noord-Holland, en voorheen o.a. minister van BZK, staatssecretaris van VROM, Tweede Kamerlid (VVD) en gedeputeerde van de provincie Groningen.
  • C. (Carla) van Baalen, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Zij maakte eerder deel uit van de Nationale Conventie over staatkundige vernieuwing.
  • E.J. (Eric) Janse de Jonge, voorzitter van het Nederlands Openbaar Vervoerberaad (NOVB), voormalig¬† lid van de Eerste Kamer (CDA), gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en staatsrechtgeleerde.
  • J. (Jacob) Kohnstamm, voorheen o.a. Tweede en Eerste Kamerlid, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, partijvoorzitter van D66 en thans co√∂rdinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.
  • R.A. (Ruud) Koole, hoogleraar politicologie in Leiden, voorheen o.a. lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de PvdA.
  • E.F. (Flora) Lagerwerf-Vergunst, senior raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag, lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en voormalig lid van de Eerste Kamer (ChristenUnie).
  • T.W.G. (Tom) van der Meer, hoogleraar in de politieke wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is co-directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek en het Lokaal Kiezersonderzoek.
  • A.C. (Nanneke) Quik-Schuijt, voorheen lid van de Eerste Kamer (SP) en daarvoor kinderrechter.