Rutte geeft laatste persconferentie van kabinet-Rutte-Asscher

Minister-president Rutte blikte in de laatste  persconferentie na de ministerraad van het huidige kabinet kort terug op de afgelopen 4 jaar.

‘We hebben veel van mensen gevraagd,’ zo keek Rutte terug op de voorbije periode. ‘Maar Nederland staat er een stuk beter voor dan bij het aantreden van dit kabinet. De economie staat er anno 2017 puik voor, met een solide en breed gedragen groei. Dat hebben we samen gedaan met fracties in de Tweede Kamer, met sociale partners en maatschappelijke organisaties. Maar bovenal met 17 miljoen Nederlanders.’

CBS-cijfers

Rutte verwees naar de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze week presenteerde:

  • een economische groei van 2,1%, de hoogste in 9 jaar;
  • dalende werkloosheid, ook onder jongeren en langdurig werklozen;
  • consumentenvertrouwen en ondernemersvertouwen op het hoogste niveau sinds 2008;

Begrotingsoverschot

‘Dit alles heeft natuurlijk, samen met de doorgevoerde hervormingen, zijn weerslag op de overheidsfinanciën,’ concludeerde de minister-president. ‘Zoals het nu naar uitziet lijken wij af te koersen op een begrotingsoverschot.’

Goedemiddag, Dit is de laatste persconferenties als minister-president van het kabinet-Rutte/Asscher. Ruim vier jaar geleden, op 16 november 2012, stond ik hier voor de eerste keer als minister-president van dit kabinet. U zag er allemaal toen nog jonger uit. Nederland zat op dat moment in zwaar weer. We zaten midden in een ernstige crisis. De economie zat in het slop, de werkloosheid liep op, de overheidsfinanciën die dreigden uit het lood te slaan. We stonden dus met elkaar voor een buitengewoon moeilijke opgave. Een opgave de we niet alleen aan konden als kabinet. Daarom hebben wij een beroep gedaan op sociale partners, op maatschappelijke organisaties, op medeoverheden en op constructieve partners in de Kamer en ook op de samenleving om gezamenlijk uit de crisis te komen.

En ik kan zeggen: dat beroep is niet tevergeefs geweest. Ik ga ze niet allemaal op noemen, maar op heel veel terreinen zijn er toen in die periode, zeker aan het begin van het kabinet, zijn er akkoorden gesloten. We hebben veel van mensen gevraagd, maar tegelijkertijd kun je denk ik zeggen dat Nederland er een stuk beter voor staat dan bij het aantreden van het kabinet. De economie staat er anno 2017 puik voor, met een solide en breed gedragen groei. Dat hebben we samen gedaan met fracties in de Tweede Kamer zowel van coalitie als oppositie, met sociale partners en met maatschappelijke organisaties. Maar bovenal met 17 miljoen Nederlanders.

Kijk naar de cijfers die het CBS deze week presenteerde. De economie, die groeide vorig jaar met ruim 2%, dat is de hoogste groei in 9 jaar. En de Europese Commissie verwacht dat Nederland de vaart er komend jaren in zal houden. De werkloosheid neemt over de hele linie nu snel af. Jeugdwerkloosheid is nu op het laagste niveau in vijf jaar en is na Duitsland het laagst in heel Europa. Ook de langdurige werkloosheid daalt en dat is voor het eerst sinds 2009. Verder zien we dat het consumentenvertrouwen op het hoogste niveau zit sinds 9 jaar. En ook het ondernemers-vertrouwen staat op het hoogste punt sinds 2008. Zie ook de cijfers over de groeiende omzet van de Nederlandse industrie en de florerende huizenmarkt.

Dat alles heeft natuurlijk, samen met de doorgevoerde hervormingen, zijn weerslag op de overheidsfinanciën. Zoals het nu naar uitziet lijken wij af te koersen op een begrotingsoverschot.  Dus al met al mooie rapportcijfers en dat hebben wij met zijn allen, met heel Nederland, gedaan. We zitten weer in de lift, de crisis ligt achter ons. Zeg ik hiermee dat wij klaar zijn? Nee. Ik wil nu dat iedereen in de komende jaren gaat ervaren dat het beter gaat met Nederland. Want dat is op dit moment in veel gevallen nog niet zo dat mensen het ook echt ervaren. Er zitten nog steeds mensen thuis die nog geen baan kunnen vinden. Er zijn nog veel mensen die het gevoel hebben dat zij de prijs van de crisis hebben betaald en ik wil dat uiteindelijk de komende jaren iedereen gaat ervaren dat Nederland er zoveel beter voor staat. Kortom, alle reden om ook na de verkiezingen vast te houden aan deze ingezette koers. De uitdagingen waar we voor staan, die vragen om verstandig beleid. Daarnaast, belangrijk ook de komende jaren, om Nederland stabiel te houden en veilig in een onzekere wereld met veel instabiliteit buiten ons land. Hoe uiteindelijk het beleid eruit gaat zien, daarover beslist de kiezer. En zoals u weet, die is aan zet over een paar weken op 15 maart.

Zie ook