Internationale sprekers bij conferentie actief arbeidsmarktbeleid

Woensdag 15 februari vond bij SZW een internationale conferentie plaats over actief arbeidsmarktbeleid. De conferentie, “Designing and Implementing Evidence-Based Active Labor Market Policies” was georganiseerd door Pierre Koning, voormalig Chief Science Officer (CSO) bij SZW en tegenwoordig werkzaam bij de Universiteit Leiden en de VU Amsterdam, in samenwerking met Jan-Maarten van Sonsbeek, de huidige CSO van SZW.  

Door de economische crisis zien veel landen zich bij de vormgeving van actief arbeidsmarktbeleid gesteld voor nieuwe uitdagingen: hogere werkloosheid, hogere inactiviteit en lagere overheidsbudgetten. Middelen voor scholing, bemiddeling en loonkostensubsidies moeten daarom veel bewuster ingezet worden – en als het even kan ‘evidence-based’. Maar wat bedoelen onderzoekers en uitvoerders eigenlijk met evidence-based? Wat kunnen landen hierbij van elkaar leren en hoe zijn evidence-based onderzoeksresultaten te vertalen naar lokaal beleid?

De conferentie werd geopend door Directeur-Generaal (DG) Bernard ter Haar, die in zijn presentatie onder meer pleitte voor multidisciplinair onderzoek en het gebruik van experimenten als onderzoeksmethode. Pierre Koning ging vervolgens in op het aanbesteden van re-integratie aan private partijen en de gemengde resultaten die dat oplevert. David Grubb (OECD) zette kanttekeningen bij de bruikbaarheid van internationale onderzoeksresultaten. Die zijn vaak moeilijk te vertalen naar andere landen vanwege de specifieke kenmerken van de stelsels in de verschillende landen.

Het middagprogramma stond in het teken van enkele zgn. “field experiments”. Bas van der Klaauw (VU) constateerde op basis van een experiment bij de Gemeente Amsterdam dat klantmanagers niet goed in staat zijn om effectieve trajecten voor hun cliënten te kiezen en meer handelen uit eigen overtuiging dan op basis van evidence. Nynke de Groot en Lennart Ziegler (beide ook van de VU) gingen vervolgens in op twee evaluaties van maatregelen gericht op het aan het werk helpen van werklozen bij UWV. De netwerktrainingen in het kader van het actieplan ‘50plus werkt’ voor werkloze vijftigplussers bleken bij de tussentijdse resultaten van de evaluatie zowel effectief om deze oudere werklozen sneller weer aan de slag te krijgen als ook kosteneffectief. Speeddating van werklozen met uitzendbureaus bleek ook effectief om arbeidsparticipatie te bevorderen, maar dit effect gold alleen voor de korte termijn. Lars Skipper (Aarhus University) ging tenslotte in op een Deens initiatief waarbij kennis uit wetenschappelijk onderzoek op een toegankelijke manier via een website werd aangeboden aan beleidsmakers en professionals.

Alle presentaties van deze conferentie zijn te downloaden via onderstaande links.