Nieuwe landbouwraden ondersteunen Nederlandse agri&food wereldwijd

Het wereldwijde netwerk van Landbouwraden wordt versterkt. De Nederlandse ambassade in Londen krijgt vanaf maart opnieuw een landbouwraad. Ook starten op de ambassades van Bogota (Colombia) en Teheran (Iran) deze zomer nieuwe Landbouwraden. De standplaats van de Landbouwraad in Belgrado wordt naar Boedapest verplaatst.

Naast deze nieuwe plaatsingen zijn op de bestaande posten in Berlijn, Buenos Aires, Brasilia, Nairobi, Peking en de PVOESO nieuwe Landbouwraden benoemd. Het Landbouwradennetwerk op de Nederlandse ambassades en consulaten bestrijkt in totaal 70 landen en helpt Nederlandse agro-foodbedrijven met hun internationale ambities.

Wat zijn Landbouwraden?

In de kamerbrief 'Toekomstbestendige Agrofood Export' (pdf) heeft Staatssecretaris Van Dam uiteengezet hoe de Landbouwraden bijdragen aan de internationale positionering van de agro-foodsector. Deze sector levert een substantiële bijdrage aan de Nederlandse export. De internationale belangstelling voor Nederlandse producten en kennis is groot. Nederlandse agro-foodbedrijven hebben goede kansen op buitenlandse markten in verschillende delen van de wereld. De Landbouwraden richten zich in toenemende mate op onderscheidende Nederlandse producten die duurzaam tot stand zijn gebracht en zij creëren belangstelling voor hoogwaardige Nederlandse kennis en technologie.

De Landbouwraden werken in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is hun thuisbasis. RVO.nl stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen in binnen- en buitenland in samenwerking met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties. Voor meer informatie over Landbouwraden: www.agroberichtenbuitenland.nl.

Colombia, Bogota

Mevrouw ir. Patricia de Vries-van Loon wordt benoemd tot Landbouwraad in Bogota (Colombia) met als werkgebied Colombia, Peru en Ecuador. Mevrouw de Vries-van Loon is momenteel Landbouwraad te Brasilia.

Gezien de forse economische vooruitgang, investeringen, stabiliteit, ondernemersklimaat en handelsmogelijkheden zijn Colombia en Peru interessante opkomende agro-markten in de Pacific Alliance regio in Latijns-Amerika. Sinds kort is ook Ecuador tot deze handelszone toegetreden. Door aanwezigheid van een Landbouwraad ontstaat een betere ondersteuning van Nederlandse bedrijven op het gebied van agri & food en tuinbouw in deze regio

Iran, Teheran

De heer ir. Hans Smolders wordt benoemd tot Landbouwraad in Teheran (Iran) met als werkgebied Iran. De heer Smolders is momenteel projectadviseur bij het team Mondiale Vraagstukken bij RVO.nl.

Met bijna 80 miljoen, veelal goed opgeleide en relatief jonge mensen geldt Iran als een groeimarkt met grote economische potentie. Zeker nu de sanctieverlichting een feit is, liggen er mogelijkheden voor het Nederlands bedrijfsleven om innovatieve producten, diensten en expertise aan te bieden waar de Iraniërs van kunnen profiteren. In 2015 en 2016 zijn er meerdere economische missies naar Iran georganiseerd. In dat jaar werd ook een lokale, gespecialiseerde landbouwassistent op de Nederlandse ambassade in Teheran aangesteld, die de levering van Nederlandse kennis van agrarische bedrijven en kennisinstellingen ondersteunt.

Verenigd Koninkrijk, Londen

De heer drs. Tim Heddema wordt met ingang van 20 maart a.s. benoemd tot landbouwattaché in Londen met als werkgebied het Verenigd Koninkrijk. De heer Heddema is momenteel Landbouw- en visserijattaché op de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie. Het betreft een benoeming voor 2 jaar.

De opening van deze functie hangt samen met de Brexit-onderhandelingen en de wens om beter in te kunnen spelen op mogelijke gevolgen hiervan voor de economische relatie met Nederland, in het bijzonder de landbouw.

Duitsland, Berlijn

De heer ir. Marinus Overheul wordt benoemd tot Landbouwraad in Berlijn (Duitsland) met als werkgebied Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. De heer Overheul is momenteel werkzaam als adviseur internationale zaken Topsector Agri & Food bij de directie Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid van het ministerie van Economische Zaken.

Hongarije, Boedapest

De heer drs. Geert Kits-Nieuwenkamp wordt benoemd tot Landbouwraad in Boedapest, met als werkgebied Hongarije, Oostenrijk, Servië en Montenegro. De heer Kits-Nieuwenkamp is momenteel werkzaam als senior beleidsmedewerker bij de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het ministerie van Economische Zaken. De functie van Landbouwraad in Boedapest komt voort uit een verplaatsing van de standplaats van de Landbouwraad uit Belgrado.

Braziliƫ, Brasilia

De heer ir. Bert Rikken wordt benoemd tot Landbouwraad in Brasilia (Brazilië) met als werkgebied Brazilië. De heer Bert Rikken is momenteel Landbouwraad in Nairobi.

Argentiniƫ, Buenos Aires

Mevrouw drs. Léontine Crisson wordt benoemd tot Landbouwraad in Buenos Aires (Argentinië) met als werkgebied Argentinië, Chili, Uruguay en Paraguay. Mevrouw Crisson is momenteel senior beleidsmedewerker bij de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit van het ministerie van Economische Zaken.

Kenia, Nairobi

Mevrouw Ingrid Korving wordt benoemd tot Landbouwraad in Nairobi (Kenia) met als werkgebied Kenia en Tanzania. Mevrouw Korving is momenteel werkzaam als senior beleidsmedewerker bij de directie Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid van het ministerie van Economische Zaken.

China, Peking

De heer Henk Stigter MSc wordt benoemd tot landbouwattaché in Peking (China), met als werkgebied China (inclusief Hong Kong) en Mongolië. De heer Stigter is momenteel senior beleidsmedewerker internationale fytosanitaire zaken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Frankrijk, PVOESO in Parijs

De heer ir. Jan Gerrit Deelen wordt benoemd tot Landbouwraad bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. De heer Deelen is momenteel beleidscoördinator bij de directie Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid van het ministerie van Economische Zaken.