Ploumen op conferentie Brussel: geweldig dat She Decides zo veel respons uit hele wereld krijgt

Op de She Decides conferentie vandaag in Brussel is een totaalbedrag van 181 miljoen euro bijeengebracht. Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) die het initiatief heeft genomen voor She Decides is bijzonder tevreden over dit resultaat. 'Het is fantastisch wat landen, maatschappelijke- en particuliere organisaties hier hebben laten zien. Dit geeft veel vertrouwen dat we die zo belangrijke voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden in stand kunnen houden.

Ploumen sprak grote waardering uit voor haar collega minister De Croo van België, die tekende voor de organisatie van de conferentie: 'Dankzij zijn steun en die van onze Zweedse en Deense collega's hebben we dit binnen een aantal weken voor elkaar kunnen krijgen.' 

Het doel van de conferentie is een brede internationale coalitie te vormen. 'De conferentie in Brussel is niet het einde van She Decides, maar een tussenstap en een signaal aan de wereld dat vrouwen en meisjes het recht hebben om zelf te beslissen of ze zwanger willen worden, van wie, en hoeveel kinderen ze willen hebben,' aldus minister Ploumen. De minister heeft in Brussel voorgesteld een Group of Friends op te richten, die de komende tijd leiding kan geven aan de She Decides beweging.

In totaal waren in Brussel 57 landen vertegenwoordigd. Een aantal daarvan hebben gedoneerd, andere hebben politieke steun toegezegd en beraden zich nog over financiële ondersteuning. Ook private organisaties waren aanwezig en zegden steun toe. Zo kondigde de Gates Foundation een bijdrage van 20 miljoen dollar aan en deed een anonieme donor een donatie van 50 miljoen dollar. Ook zegde Chris Hohn, een vermogende particulier, 10 miljoen dollar toe.

Aanleiding voor de minister om in actie te komen is het besluit van de nieuwe Amerikaanse regering, nu vijf weken geleden, om een streep te zetten door de financiering van hulporganisaties op het gebied van gezinsplanning (de zogenaamde Global Gag Rule). Deze maatregel slaat een gat van naar schatting 600 miljoen dollar in essentiële voorzieningen, zoals seksuele voorlichting, anti-conceptie, kraamzorg en (veilige) abortus. Ploumen: 'Het gaat om een enorm bedrag. Maar als ik zie wat we na een maand al hebben bereikt, komen we een heel eind. Niet alleen door de steun van regeringen, net zozeer dankzij publieksacties. Het is geweldig om te zien dat het behoud en versterken van vrouwenrechten zo veel respons krijgt, vanuit de hele wereld.'