Experimenten met de Participatiewet

Op 1 maart 2017 zijn het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet en de Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet gepubliceerd. Deze treden op 1 april 2017 in werking. Met het besluit maakt de regering het voor gemeenten mogelijk om te onderzoeken wat het beste werkt om mensen naar werk toe te leiden.

In de regeling staat hoe gemeenten een verzoek kunnen indienen om te mogen experimenteren en hoe de toewijzing daarvan verloopt. Dit betekent dat de experimenten met de Participatiewet na een intensief voorbereidingsproces met gemeenten bijna van start kunnen.

Aanvraag indienen

Gemeenten kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om aangewezen te worden om te mogen experimenteren. De initiatiefgemeenten (Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen) krijgen de gelegenheid om vanaf 1 april 2017 een verzoek in te dienen. Andere gemeenten kunnen vanaf 1 mei 2017 een verzoek indienen bij de minister.

Zie ook:  'Attentiepunten voor onderzoek gericht op experimenten op grond van de Participatiewet'

Het verzoek kan uitsluitend via het e-mailadres experimentenpw@minszw.nl worden ingediend. Bij het indienen van een verzoek maken gemeenten gebruik van de ‘Aanvraagbrief’ en het ‘Aanvraagformulier’.  Een verzoek is volledig ingediend als alle onderdelen van de brief en het formulier correct zijn ingevuld.

De schriftelijke verzoeken van gemeenten worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Gemeenten kunnen een gezamenlijk voorstel indienen met maximaal 6 andere gemeenten uit dezelfde arbeidsmarktregio of uit een ander bestaand samenwerkingsverband in het kader van de Participatiewet.