Green Deals ondertekend voor andere manier van voedselproductie door boeren

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft donderdag 9 maart 2017 samen met de Provincie Noord-Brabant, gemeenten, maatschappelijke organisaties en twee boerenbedrijven twee Green Deals ondertekend die ervoor moeten zorgen dat het makkelijker wordt voor boerenbedrijven om meer in balans met natuur, milieu en behoeften van het dier te werken.

Samen met Herenboeren Wilhelminapark en varkensbedrijf Den Elshorst in Brabant wordt de komende tijd gekeken tegen welke problemen zij aanlopen en hoe deze kunnen worden opgelost. Zo wordt het voor andere boeren in de toekomst makkelijker om op een andere manier voedsel te produceren. Op Herenboeren Wilhelminapark runnen meer  dan 200 bewoners uit de regio  in een coöperatie een gemengd boerenbedrijf waar duurzaam voedsel wordt geproduceerd. Bij varkensbedrijf Den Elshorst staan varkens niet in de stal, maar buiten in de wei.

Staatssecretaris Van Dam: “Varkens die in de modder rollen en vrij rondlopen in de wei, hoe vaak zie je dit nu nog? En hoe mooi is het om samen met de  buren je eigen eten te produceren. Bij Herenboeren Wilhelminapark en Den Elshorst krijgen natuur en dieren alle ruimte. Het zou goed zijn als meer bedrijven in Nederland op deze manier gaan produceren. De komende tijd kijken we hoe wet- en regelgeving zo aangepast kan worden dat dit voor hen ook makkelijker wordt.”

Dit kan bijvoorbeeld door deze bedrijven ruimte te geven om onder voorwaarden te experimenteren binnen de wet- en regelgeving.  Zo is er de wens om eigen groenteafval aan dieren op het bedrijf te voeren, terwijl regels in verband met dierziekterisico’s dit lastig uitvoerbaar maakt. De komende tijd wordt gekeken of en hoe dit kan worden opgelost. Ook wordt gekeken onder welke voorwaarden varkens in de toekomst makkelijker vrij buiten kunnen rondlopen. Alle partijen die betrokken zijn bij de Green Deal zetten zich er daarnaast voor in om de natuurlijke  manier van boeren te promoten in de sector.