Benoeming voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

De heer mr. B.J. van Ettekoven wordt voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Blok van Veiligheid en Justitie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 mei 2017.

De heer Van Ettekoven (1959) volgt de heer mr. J.E.M. Polak op, die eind 2016 aankondigde te zullen terugtreden. De heer Polak is vanaf mei 2010 voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en blijft na 1 mei 2017 lid van de Raad van State en van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Van Ettekoven is op dit moment al staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak en voorzitter van de Ruimtelijke-ordeningskamer. Daarvoor was hij onder meer senior-rechter inhoudelijk adviseur bij de rechtbank Midden-Nederland en vice-president in de rechtbank Amsterdam. Sinds 2009 is hij ook hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter. Zij doet uitspraak in bestuursrechtelijke geschillen tussen burger en overheid (gemeente, provincie, Rijk) en tussen overheden onderling. De Afdeling bestuursrechtspraak is onderverdeeld in drie juridische Kamers: ruimtelijke ordening, vreemdelingenzaken en algemeen bestuursrechtelijke zaken in hoger beroep.