Koenders roept Syrië-gezanten bijeen in Nederland

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag een bijeenkomst van Syrië-gezanten en leden van de Syrische oppositie geopend in Doorn. De gezanten, veelal diplomaten uit gelijkgezinde landen die zich inzetten voor vredesbesprekingen in Syrië, zijn bijeen op initiatief van Koenders. Onderwerp van gesprek tijdens het evenement zijn de aankomende vredesonderhandelingen in Genève.

‘Ik heb vanavond gesproken met gelijkgezinde landen en enkele leden van de oppositie. De situatie is zeer urgent. Genève mag niet meer mislukken. Een politiek compromis en vrede zijn urgent. Wij hebben ook besproken hoe wij het beste de gematigde oppositie verder kunnen steunen, zodat zij met gebundelde krachten een goede plek aan de onderhandelingstafel hebben. Straks bij de vervolgbesprekingen in Genève en ook bij toekomstige gesprekken over politieke transitie’, aldus Koenders.

Koenders benadrukte vrijdag het belang van een politieke oplossing voor het conflict in Syrië, maar is ook realistisch: ‘Aandacht voor het politieke proces is de enige manier om een duurzame oplossing te bewerkstelligen. Maar terwijl er in Genève over vrede wordt gesproken is de situatie in Syrië onverminderd zorgwekkend.’

De Syrië-gezanten, onder wie de Nederlandse speciaal gezant Gerard Steeghs, hebben bij voorgaande onderhandelingen in Genève al een positieve rol gespeeld bij het adviseren van de oppositie. Ook bij vervolggesprekken in Genève en toekomstige gesprekken over politieke transitie is het van belang dat de gematigde oppositie steun van de gezanten ondervindt. Koenders heeft bij zijn ontmoeting een oproep gedaan deze steun voort te zetten en te versterken.

De bijeenkomst van Syrië-gezanten komt een dag na de door Nederland georganiseerde expertmeeting over de bewijzenbank Syrië in Den Haag. Hier deed Koenders al een oproep voor financiële en politieke steun voor de oprichting van de bewijzenbank, die straffeloosheid in Syrië tegen moet gaan.

Het vervolg van de vredesgesprekken in Genève staat gepland op 23 maart. Op de agenda staan dan een inclusief bestuur, een nieuwe grondwet, verkiezingen en contraterrorisme.