Ploumen ontvangt cheque van kunstenaars voor She Decides

De verkoop van 270 kunstwerken, gemaakt door voornamelijk vrouwelijke kunstenaars uit ongeveer 27 landen, heeft 4897 euro opgeleverd voor She Decides, het initiatief van minister Ploumen (Buitelandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) voor behoud van gezinsplanning voor vrouwen in ontwikkelingslanden. 'Een ontzettend mooie actie en opnieuw een prachtig voorbeeld van hoe vanuit de samenleving -in dit geval door kunstenaars- wordt opgekomen voor essentiële vrouwenrechten,' aldus de minister die de cheque vanmiddag in Amsterdam persoonlijk in ontvangst kwam nemen.

Minister Ploumen stelde in haar dankwoord dat She Decides meer is dan een zaak van alleen politici en regeringen. Acties vanuit de bevolking zijn net zo belangrijk. 'Wat ons bindt is solidariteit met vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden. En het recht dat ook zij hebben om zelf te bepalen of ze zwanger willen worden, van wie, en hoeveel kinderen ze willen krijgen,' aldus de minister die zelf in actie kwam nadat de Amerikaanse president Trump onlangs een streep zette door programma's voor gezinsplanning, omdat deze ook abortus aanbieden of bespreekbaar maken. Daardoor valt een breed pakket -ter waarde van 600 miljoen dollar per jaar- aan voorzieningen weg. Ploumen wil dat gat zoveel mogelijk dichten. Een eerste stap daartoe was de She Decides conferentie in Brussel vorige week die ruim 181 miljoen euro opleverde.

Nasty Women is een internationaal initiatief van vrouwelijke kunstenaars dat zich inzet voor gelijke rechten van vrouwen. De 1e expositie was in januari in New York, Amsterdam is een van de andere 45 locaties waar kunst wordt verkocht. In alle gevallen gaat de opbrengst naar vrouwenthema's die onder druk staan. In Nederland hebben inmiddels diverse groepen aan She Decides bijgedragen. Zo leverde een inzamelingsactie van onder meer scenarioschrijver Willem Bosch onlangs 50.000 euro op.