Benoeming ambassadeurs

De (Rijks)ministerraad heeft op voorstel van minister Koenders van Buitenlandse Zaken ingestemd met drie ambassadeursbenoemingen. Twee ervan, voor Paramaribo en Santiago de Chile, zijn voorgelegd aan de Rijksministerraad, één ervan, voor Peking, aan de ministerraad. De benoemingen zijn pas definitief als de gastlanden hun goedkeuring eraan hebben verleend.

Het gaat om de volgende posten en personen:

  • Chili, met standplaats Santiago de Chile: Harman Idema, nu hoofd Bureau Internationale Samenwerking;
  • China, met standplaats Peking: Ed Kronenburg, nu ambassadeur in Parijs;
  • Suriname, met standplaats Paramaribo: Anne van Leeuwen, nu consul-generaal in Toronto.