Benoeming vice-president Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De heer mr. M.J. de Kort wordt vice-president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor de vestigingen Curaçao en Bonaire. De Rijksministerraad heeft besloten hem voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Blok van Veiligheid en Justitie, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De benoeming gaat in per 1 april 2017.

De heer De Kort (1973) volgt in de functie van vice-president mevrouw mr. E.A. Saleh op, die per 1 januari 2017 president van het Gemeenschappelijk Hof is geworden. De Kort werkt sinds 2007 voor het Gemeenschappelijk Hof. Hij is begonnen als rechterlijk ambtenaar in opleiding (raio). Daarna werd hij rechter in Curaçao en is hij vanaf 2015 rechter bij het Hof in Sint Maarten en Sint Eustatius.

De Rijksministerraad heeft er ook mee ingestemd om mevrouw mr. K.A.M. Lasten (1985) in het kader van haar raio-opleiding te benoemen tot plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof. Het doel hiervan is om ervaring op te doen in hoger beroepszaken.