Bevoegdheden Gouverneur Curaçao voor verkiezingen van kracht

De Algemene Maatregel van Rijksbestuur die de bevoegdheden regelt voor de Gouverneur van Curaçao  die nodig zijn voor het organiseren van de verkiezingen op 28 april is vandaag op voordracht van minister Plasterk door de Koninkrijksregering bekrachtigd. In de maatregel is ook geregeld dat de Gouverneur landsdiensten kan inschakelen om de verkiezingen in goede banen te leiden.

Afgelopen vrijdag heeft de Rijksministerraad besloten om spoedadvies bij de Raad van State van het Koninkrijk te vragen over enkele maatregelen om te verzekeren dat de verkiezingen voor de Staten van Curaçao op 28 april 2017 ordentelijk verlopen. Dat advies is vandaag door de Raad van State van het Koninkrijk gegeven. De Raad van State ondersteunt de voorgestelde besluiten.

Over het ontwerp-landsbesluit van de interim-regering van Curaçao om de verkiezingen af te gelasten onderstreept de Raad van State van het Koninkrijk de strijdigheid daarvan met de rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur. De Gouverneur heeft dat ontwerpbesluit terecht niet bekrachtigd.

De besluiten zijn vandaag gepubliceerd in het Staatsblad. Het advies van de Raad van State van het Koninkrijk is bekendgemaakt in de Staatscourant.